• Ratkaisuja tulevaisuuden haasteille

Innovaatiot

Kehitämme ratkaisuja tulevaisuuden haasteille ja mietimme miten asiat voisi tehdä paremmin.

Innovoimalla ja panostamalla pidemmälle tulevaisuuteen saamme pitkällä tähtäimellä korkeamman luokan osaamista
sekä asiakkaillemme parempia palveluja ja tuotteita. Parhaimmat ideat ovat usein silmiemme edessä, meidän pitää oppia näkemään ne.

Elinkaarisuunnittelu pitää tehdä uudis- tai peruskorjaushankkeen alkuvaiheessa, jolloin sovitaan tärkeimmistä teknisistä ratkaisuista.
Nämä ratkaisut määrittelevät rakennuksen elinkaaren kustannukset ja muut välilliset vaikutukset.

Elinkaarikonsultoinnissa tarkastellaan tyypillisesti:

  • Vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen ja energiahankintavaihtoehtojen säästövaikutuksia
  • ilmastovaikutuksia
  • käyttäjien hyvinvointia

Kestävä rakentaminen on järkevää niin ympäristön kuin rakennuksen käyttäjän kannalta

Rakennusten koko elinkaarensa aikana käyttämästä energiasta suuri osa kuluu lämmittämiseen, valaistukseen ja ilmastointiin.
Kun rakennuksista pyritään saamaan ympäristön kannalta kestäviä eli mahdollisimman vähän energiaa ja muita resursseja kuluttavia,
kasvaa samalla rakennusmateriaalien valmistukseen käytettävän energian ja sitä kautta myös kasvihuonepäästöjen, erityisesti hiilidioksidin,
suhteellinen osuus. Energiatehokkaasti rakennettaessa käytetään paksumpia eristeitä ja enemmän talotekniikkaa, mikä osaltaan nostaa
rakennusmateriaalien osuutta rakennuksen koko elinkaaren aikaisesta energiankäytöstä.

Maatilojen energiasuunnittelu
Maatiloilla kuluu paljon energiaa ja energiaan kuluu paljon rahaa. Tehostamalla energiankäyttöä maatila voi pienentää kuluja merkittävästi.

Maatiloilla energiaa voi säästää mm. rakennusten lämmityksessä, ilmanvaihdossa, viljan kuivauksessa, maidon jäähdytyksessä,
valaistuksessa ja koneiden polttoaineissa.

Maatalous on osa luonnon uusiutuvaa tuotantoa. Mitä pienemmällä määrällä fossiilista energiaa raaka-aineet pystytään tuottamaan,
sitä vähemmän suomalainen maatalous aiheuttaa haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Energiankäytön tehokkuus ja uusiutuvan
energian täysipainoinen käyttöönotto ovat myös osa maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Tilakonsultaatiossa käydään läpi yhdessä viljelijän kanssa maatilan lämmön, sähkön ja polttoaineiden kokonaiskulutuksen ja kustannukset.
Samalla tutkitaan tilan mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä sekä tuottaa ja käyttää uusiutuvaa energiaa. Konsultaatiossa kartoitetaan
mahdollisuudet uusien innovatiivisten ratkaisujen käyttöön.

Selvitysten mukaan kooltaan ja tuotannoltaan samankaltaisilla tiloilla saattaa olla energiankäytössä usean kymmenen prosentin eroja.
Energiankäytön tehostaminen lisää tilan tuottavuutta.

maatalous