Huom!

Geoenergia

Geoenergia on maa- ja kallioperään sekä vesistöihin varastoitunutta, uusiutuvaa energiaa. Suomessa tämä energia on peräisin pääosin auringosta ja osin maan uumenista. Geoenergiaa voidaan hyödyntää rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä lämpöpumpun avulla. Geoenergiajärjestelmän suunnittelu ja rakennus on monivaiheinen projekti, jossa yhteistyötä tekevät eri alojen asiantuntijat. GTK selvittää kohdealueen soveltuvuuden geoenergian tuotantoon geologisilla ja geofysikaalisilla tutkimuksilla. GTK hyödyntää kenttätutkimusten tuloksia tuotantokentän tarkassa mitoituksessa ja mallinnuksessa kestävän ja kustannustehokkaan järjestelmän aikaansaamiseksi.

Kustannustehokas ja kestävä geoenergian tuotantokenttä edellyttää paikkakohtaisten geologisten olosuhteiden tuntemista, rakennuksen energiantarpeen tarkkaa simulointia sekä geoenergian tuotantokentän mallintamista.
Kenttätutkimuksella varmistutaan alueen soveltuvuudesta geoenergiakäyttöön. Geoenergiajärjestelmän suunnittelun lähtökohtana tulisi aina olla kohteen geologian, eli maa- ja kallioperän rakenteen ja koostumuksen tunteminen.

Lisätietoa : http://www.gtk.fi/energia/geoenergia.html

 

Korjaus- ja energia-avustukset vuonna 2015

Vuoden 2015 talousarvioesityksen mukaan ensi vuoden korjaus- ja energia-avustusten määräraha on
yhteensä 35 miljoonaa euroa. Näistä kuntien myöntämille avustuksille määrärahat jakautuisivat seuraavasti:

  • vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus 12 milj. euroa
  • kuntotutkimus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen 1 milj. euroa
  • pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus 2 milj. euroa

Vuoden 2015 talousarvioesityksessä ei ole määrärahoja terveyshaitta-avustukseen. Se tarkoittaa sitä,
että ARA ei ensi vuonna myönnä avustuksia terveyshaittoihin. Asiasta kerrotaan tarkemmin,
kun määrärahat ja avustusmuodot vahvistuvat eduskunnan hyväksyessä talousarvioesityksen joulukuussa.

Lisätietoja : www.ara.fi/fi-FI